Piękno jest odbiciem prawdy.
Sztuka pozbawiona prawdy nie istnieje.
Aby zrozumieć prawdę, należy zrozumieć początek stworzenia.

GAUDI